Hướng Dẫn Viết Cv Ứng Tuyển Vị Trí Nhân Viên Bán Hàng

Các nhà quản lý thường đặt nhiều nỗ lực vào quá trình tuyển dụng nhân viên bán hàng mới cho tổ chức – họ là một phần của việc tạo doanh thu. Nhiều mẫu CV xin việc bán hàng trong quảng cáo việc làm cố gắng liệt kê các yêu cầu, trình độ và kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ và có nhiều cách để nói về đều này thông qua CV của bạn.

1. Đọc qua mô tả công việc ban đầu để chọn ra các nhiệm vụ công việc của nhân viên bán hàng cụ thể mà bạn sẽ làm nếu được công ty thuê trước khi bắt đầu viết CV. Ví dụ, một công việc bán lẻ tại một cửa hàng điện tử có thể yêu cầu các ứng viên am hiểu và có thể thông báo cho khách hàng về phần cứng và phần mềm máy tính, trò chơi video, điện thoại di động và máy ảnh kỹ thuật số.

2. Bắt đầu viết CV của bạn với một phần có tiêu đề “Tóm tắt.” Thể hiện thái độ của nhân viên bán hàng, liệt kê các cụm từ ngắn liên quan đến mô tả công việc. Sử dụng ví dụ về nhân viên bán hàng tại một ví dụ về nhà bán lẻ điện tử, bạn có thể nói như sau: “Chuyên gia chơi trò chơi video và PC, người thích giúp khách hàng hiểu sản phẩm và đưa ra lựa chọn.” Điều này có thể chứng minh cho người quản lý rằng bạn sẽ nỗ lực thực sự để bán sản phẩm, vì bạn đã là một người hâm mộ. Ngoài ra, bạn có thể bỏ qua phần “Tóm tắt”, thay thế bằng tiêu đề in đậm như “Nhân viên bán hàng trò chơi video có kinh nghiệm” trong mẫu CV xin việc của mình.

3. Tạo phần “Kiến thức, Kỹ năng và Khả năng”. Liệt kê kiến ​​thức của bạn về bán hàng và bất kỳ khía cạnh nào khác của doanh nghiệp có liên quan đến công việc của bạn – ví dụ: bán hàng và dự trữ, nếu bạn đang xin vào làm việc tại một cửa hàng bán lẻ. Sử dụng các thuật ngữ chuyên nghiệp và kỹ thuật. Nhiều cửa hàng trên cả nước được kết nối với trụ sở công ty thông qua máy tính và mạng. Nhận thức về những thực tế và chi tiết này có thể cho thấy người quản lý tuyển dụng mà bạn hiểu và quan tâm đến toàn bộ doanh nghiệp.

4. Liệt kê kinh nghiệm bán hàng của bạn trong phần “Lịch sử công việc”. Thực hiện theo định dạng mẫu CV xin việc thông thường, liệt kê tên và vị trí của mỗi công ty, ngày bắt đầu và ngày kết thúc của bạn, cũng như chức danh và nhiệm vụ của bạn. Nhiều nhà quản lý xem xét kỹ lưỡng khoảng cách việc làm trong hồ sơ xin việc và bạn muốn tỏ ra trung thực và trung thực nhất có thể, đó là một đặc điểm tốt ở một nhân viên bán hàng.

5. Tạo một tiêu đề phụ có tiêu đề “Hoàn thành” trong mỗi công việc mà bạn đã liệt kê trong phần “Lịch sử công việc”. Ở đây bạn sẽ nhấn mạnh vào kết quả làm việc của bạn như là một nhân viên bán hàng tại mỗi nhà tuyển dụng trước đây. Liệt kê các cải tiến được thực hiện hoặc giải thưởng kiếm được, như một cách thể hiện hiệu suất bán hàng của bạn cho người quản lý tuyển dụng tiềm năng.

6. Kết thúc việc viết CV của bạn với một phần có tiêu đề “Giáo dục” và xem xét các phần có liên quan khác, chẳng hạn như “Tình nguyện”. Ví dụ, nếu bạn tình nguyện tham gia gây quỹ cho trường học, hầu như bất kỳ người quản lý tuyển dụng nào cũng sẽ bị ấn tượng bởi một nhân viên bán hàng sẵn sàng làm việc miễn phí vì lợi ích cao hơn của cộng đồng.